Anmälan om radiostörningarGäller störningen ljudradio- eller TV-mottagning vänligen gå till denna sida för mer information
Kunder i mobilnätet bör vid problem i första hand kontakta sin operatör.

Förebyggande och utredning av radiostörningar

Post och telestyrelsen (PTS) utreder störningar i radiokommunikation

Vid utredningarna prioriteras störningar i exempelvis

• Samhällsviktiga nät- och navigeringssystem
• Operatörers störningar i mobilnätet

Andra störningar som PTS kan utreda är

• störningar som drabbar någon som har radiosändartillstånd från PTS
• störningar på licensfria radiofrekvenser (endast när störningarna har stor omfattning, exempelvis när sådana störningar pågår dagligen hos flera användare i ett bostadsområde eller köpcentrum.)

Anvisning för utredning av störningar

Vid störningar är det bra att komma ihåg:

• Försök att reda ut eventuella tekniska fel som kan förorsaka störningar. Radiosystem är sårbara och känsliga för yttre, ofta oförutsedda störningar. Ofta beror störningen ändå på ett fel i systemet eller mottagarapparaten eller på någon annan teknisk brist.
• Kontrollera också att antennkablarna och -kopplingarna är felfria.
• Testa med eventuella reservapparater om felet finns i själva utrustningen

Blankett för anmälan om störning

Anmälan ska innehålla

• anmälarens kontaktuppgifter
• hur störningen yppar sig
• plats eller område där störningen förekommer.

• Bifoga gärna spektrumbild och ljudinspelning av den störande radiosändningen. Vid störningar som är kortvariga men oregelbundet återkommande bör du logga förloppet noga under 1-2 veckor för att kartlägga eventuell regelbundenhet i tid. Lämna i så fall loggen tillsammans med anmälan till PTS.

• Om du bifogar en spektrumbild, ange om bilden är tagen via antennsystemet eller fritt i luften på den störda platsen. Om bilden är tagen på annan geografisk plats, ange då koordinater där bilden är tagen alternativt bifoga en bild på en karta där ni markerar platsen som mätningen utförts på. Vi ser gärna att ni berättar kortfattat om vilken/vilka utrustningar som har varit på eller avstängda vid mätningar eller då ni observerar att störningen förekommer. Om man använder aktiva antennförstärkare anger ni om dessa har varit av eller påslagna vid tillfället då mätningen/spektrumbilden utfördes.

PTS tar emot anmälningar om radiostörningar på ett e-formulär:

Anmälan om radiostörningar (Till anmälan)