PTS -Anmälan om radiostörning

Post och telestyrelsen (PTS) utreder störningar i radiotrafiken,
för störning av radio- eller tv-mottagning gå till denna sida för mer info
* betyder obligatoriska uppgifter;

Här kan du läsa mer om hur PTS behandlar personuppgifter rörande störningsanmälningar.


Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse

Anmälare
Var förekommer störningen
Ifall du vet vem som äger masten/siten uppge detta och även om det finns någon kontaktperson för siten som PTS kan kontakta vid behov.
eller klicka på öppna karta nedan.
Vilken typ av störning gäller det
I de fall du inte hittar en lämplig störningsorsak välj då övrig
Välj först datum i kalendern du får upp när du klickar i fältet och efter det klicka på klockan och välj tidpunkt
  Kontinuerlig    Sporadisk    Vet ej 
Du kan välja flera alternativ, genom att håll ctrl nedtryck och använda vänster musknapp, och vid behov komplettera väderleksuppgifterna under punkten beskrivning av störningen
Hur beter sig störningen? Förekommer den som pulser eller brus etc.
Bilagor
Om du bifogar en spektrumbild, ange om bilden är tagen via antennsystemet eller fritt i luften på den störda platsen. Om bilden är tagen på annan geografisk plats, ange då koordinater där bilden är tagen alternativt bifoga en bild på en karta där ni markerar platsen som mätningen utförts på.<br><br>Vi ser gärna att ni berättar kortfattat om vilken/vilka utrustningar som har varit på eller avstängda vid mätningar eller då ni observerar att störningen förekommer.<br><br>Om man använder aktiva antennförstärkare anger ni om dessa har varit av eller påslagna vid tillfället då mätningen/spektrumbilden utfördes.Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse